Galwaniczne nakładanie
powłok cynkowych

Czym się zajmujemyPoznaj naszą ofertę

CYNKOWANIE:

  • cynkowanie z połyskiem na zawieszkach - długość detali do 1,98m

CHROMIANOWANIE ( nie wykonujemy usługi c h r o m o w a n i a )

  • c h r o m i a n o w a n i e powłoki cynkowej :
  • z odcieniem niebieskim ( bez Cr+6 )
  • żółty
  • grubopowłokowy ( bez Cr+6 ) o podwyższonej odporności korozyjnej
  • grubopowłokowy z dodatkowym uszczelnieniem (zwiększona odporność korozyjna)

ODTLENKOWANIE:

  • odtlenkowanie - chromianowanie miedzi i jej stopów
  • trawienie: kwas solny
Galwanizernia Emeresprodukt

Dlaczego my?Stawiamy na jakość

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329) ; FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO klienta.

logo
logo

Nasza firma pracuje w oparciu o system enova

logo