Galwaniczne nakładanie
powłok cynkowych

Záleží nám na životním prostředíEkologie

Velmi důležitým aspektem jsou ekologické činnosti minimalizující vliv na přírodní prostředí, kterérealizujeme prostřednictvím: 

  • absolutního dodržování všech právních předpisů týkajících se životního prostředí (v oblasti naší realizace),
  • uplatnění moderních technologií neutralizace splašků ve vlastní čističce,
  • využití komunálního odpadu, odpadu vznikajícího při neutralizaci apod.

Ve všech záležitostech týkajících se ochrany životního prostředí otevřeně spolupracujeme s úřady a všemi partnery, kteří jsou s námi smluvně spojeni, a informujeme zainteresované strany o činnostech, které jsme v této oblasti přijali.

Informujeme, že zinkové povlaky (II a IV), realizované v EMERES PRODUKT, splňují požadavky Evropské unie o používání těžkých kovů v materiálech (zinkovém povlaku) podle Rozhodnutí 2000/53/EC a následující změně ze dne 27. 06. 2002 (2002/525/EC).

Proč my?Zaměřujeme se na kvalitu

Provádíme povlaky v souladu s požadavky norem:PN-EN 12329;  FIAT 9.57405; DIN 50961 nebo TPP (technické podmínky přejímky) zákazníka.

logo

Naše společnost používá systém enova

logo