JAK NAKŁADA SIĘ POWŁOKĘ GALWANICZNĄ?


Galwanizacja to proces, który polega na równomiernym nanoszeniu na powierzchnie metali cienkich warstw ochronnych zwanych powłokami galwanicznymi. Powłoki galwaniczne powstają z różnych materiałów takich jak m.in. cynk, miedź, chrom, srebro czy złoto. Celem galwanizacji jest najczęściej zabezpieczenie metalowych elementów przed korozją lub nadanie im określonych właściwości fizycznych bądź cech dekoracyjnych. W jaki sposób nakłada się powłoki galwaniczne? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Na czym polega proces galwanizacji?

Zanim rozpocznie się proces nakładania powłoki galwanicznej, ważne jest to, by odpowiednio przygotować do tego zabiegu powierzchnię danego elementu. W pierwszej kolejności podlega ona wstępnej obróbce, która ma na celu usunięcie nierówności oraz odprysków i pozostałości po starych farbach i smarach. Dalej powierzchnię należy dokładnie oczyścić, a następnie odtłuścić. Dopiero po usunięciu zanieczyszczeń oraz w niektórych przypadkach również odtlenieniu można przejść do właściwego nanoszenia powłoki galwanicznej. Do nanoszenia powłok wykorzystuje się różne metody. Wśród nich jedną z najpopularniejszych jest metoda elektrolityczna. Nakładaniem powłok elektrolitycznych w Sosnowcu zajmuje się nasza Galwanizernia Emeres Produkt.

Stosowana przez nas metoda elektrolityczna polega na zanurzeniu metalowego elementu w roztworze płynu elektrolitycznego, który zawiera jony metalu stanowiącego bazę powłoki galwanicznej. W kąpieli dodatkowo umieszcza się również elektrodę. Jest nią najczęściej przewód podłączony do prostownika, który przekazuje prąd stały. Pod wpływem działania prądu naładowane elektrycznie jony metalu przemieszczają się w kierunku katody, czyli materiału, który podlega galwanizacji. Następnie jony osadzają się na jego powierzchni. W wyniku tego cząsteczki metalu trwale przylegają do elementu, tworząc jednolitą powłokę ochronną. Po kąpieli alkalicznej galwanizowany przedmiot jest jeszcze płukany, a nałożona powłoka podlega testom jakości.

Wróć do bloga