Alternative flash content

Requirements

cynkowanie:
- cynkowanie z połyskiem na zawieszkach - długość detali do 1,98m

c h r  o m i a n o w a n i e  ( nie wykonujemy usługi  c h r o m o w a n i a )
- c h r o m i a n o w a n i e   powłoki cynkowej :
- z odcieniem niebieskim ( bez Cr+6 )
- żółty
- grubopowłokowy ( bez Cr+6 ) o podwyższonej odporności korozyjnej
- grubopowłokowy z dodatkowym uszczelnieniem (zwiększona odporność korozyjna)

odtlenkowanie:
odtlenkowanie - chromianowanie miedzi i jej stopów
trawienie: kwas solny
Certyfikaty

cert home

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329) ; FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO klienta.