Alternative flash content

Requirements

Firma EMERES PRODUKT wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008, który jest potwierdzony certyfikatem niemieckiej jednostki certyfikującej TÜV NORD .

Dzięki posiadanemu SZJ (system zarządzania jakością)  oraz wykwalifikowanej kadrze pracowników 
z kilkudziesięcioletnim stażem pracy w zakresie nakładania powłok galwanicznych potrafimy zagwarantować wysoką i stabilną jakość świadczonych usług.

Podstawowe cechy naszych powłok galwanicznych:

- wysoka odporność korozyjna (systematycznie potwierdzana 
  w akredytowanych laboratoriach badawczych
- wysoka przyczepność powłok
- znakomita estetyka wyrobów

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329);
FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO (warunki techniczne odbioru) klienta.

Certyfikaty

cert home

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329) ; FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO klienta.