Alternative flash content

Requirements

Bardzo ważnym dla nas aspektem są proekologiczne działania minimalizujące wpływ na środowisko naturalne. Realizujemy je poprzez:

- bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących spraw środowiska 
  (w zakresie przez nas realizowanym)
- zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji ścieków we własnej oczyszczalni
- zagospodarowanie odpadów poneutralizacyjnych, komunalnych itp

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony środowiska prowadzimy otwartą współpracę z urzędami i wszystkimi partnerami związanymi z nami umowami, informując zainteresowane strony o podejmowanych przez nas działaniach w tym zakresie.

Informujemy, iż powłoki cynkowe (II i IV) wykonywane w EMERES PRODUKT spełniają wymogi Unii Europejskiej o stosowaniu w materiałach (powłoce cynkowej) metali ciężkich wg Dyrektywy 2000/53/EC i kolejną zmianą z dnia 27.06.02 (2002/525/EC). Fakt ten potwierdzono w akredytowanym laboratorium: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL" Bielsko-Biała.

Certyfikaty

cert home

Wykonujemy powłoki zgodnie z wymogami norm: PN-EN ISO 2081 (PN-EN 12329) ; FIAT 9.57405; DIN 50961 lub WTO klienta.